Genel Müzik Yayını ve Acil Anons Yangın Sistemleri

Bu sistemler kamuya açık olan her ölçekteki işletmenin, bina içindeki insanları özellikle acil durumlar için doğru şekilde yönlendirmesini sağlar.  Restaurant, tiyatro, konser salonu, kültür merkezi fuayelerinde, konaklama tesislerinde, hastanelerde, hem umumi iletişimi sağlar hem de bu sistemlerle duruma göre ses ve müzik yayını yapılabilir.

Manuel ve otomatik olarak ayarlanabilen seslendirme ve acil anons sistemleri, bina içlerinde veya bölgesel yayın yapabilme özelliğine sahiptir.Acil anons sistemleri yangın sistemleri ile bütünleşik çalışan,organize sistemlerdir.

 

 

Kongre ve Toplantı Sistemleri

Simültane çeviri sistemleri, kongre, sempozyum vb toplantılarda farklı dillerde sunum yapan insanların birbirlerini anlayabilmesi için, mütercimlerin sesini katılımcılara aktaran sistemdir. Bu sistemle konuşmacının sözleri birden fazla dile aynı anda çevrilebilir ve alternatif dil seçenekleriyle katılımcılara iletilebilir.